איטום ושימור מבנים עתיקים

שימור מבנים הוא שם כולל לפרקטיקות שנועדו לחדש ולשמר את מצבם של מבנים בעלי חשיבות היסטורית, תרבותית ואדריכלית.

מטבע הדברים כאשר ניגשים לבצע עבודה כלשהי במבנה עתיק, ובכלל זה עבודות איטום ובידוד, סט האילוצים החל על המבצעים הינו משמעותי ביותר, ומצריך רמת מקצועיות גבוהה מאוד.

לחברתנו יש ניסיון משמעותי בביצוע עבודות איטום ובידוד במבנים עתיקים – כנסיית הקבר, מגדל דוד וההרודיון הן דוגמאות בולטות.

    תמונות איטום ושימור מבנים עתיקים